Allerslev Huse Vandværk

2015-01-01 Fusion med Osted Vandværk A.m.b.a.
Allerslev Huse Vandværk fusionere med Osted Vandværk A.m.b.a. og tilføre 17 forbrugere. Værket i Allerslev Huse nedlægges og boringen sløjfes.

2009 Udskiftning af pumpe i boring
Grundet defekt blev pumpen i boringen udskiftet.

1988 Modernisering af vandværket
I foråret 1988 blev vandværket moderniseret, hvor filterbeholder, kompressor og rør i vandværket blev udskiftet.

1976 Renovering af boring
Boringen udblæses for at øge boringens ydelse og råvandspumpen udskiftes.

1970/1971 Renovering af taget
Taget blev renoveret med bl.a. ny tagdækning.

1949 Vandanalyse
Der blev i 1949 taget 2 vandanalyser. Se dem her. Vandanalyse 1 og Vandanalyse 2.

1939 Alleslev Vandværk etableres
Som kompensation for at HOFOR (tidlige Københavns Vandforsyning) i slutning af 1930'erne begynder at indvinde vand i Lejre-området, og sænker vandstanden, således brøndene ved husene i Allerslev Huse bliver tørlagt, får Allerslev Huse Vandværk udført en boring for Københavns Vandforsynings regning.