Målerbrønde

MidtSjællands Vandforsyning har besluttet gradvis, at etablere målerbrønde i forbindelse med renovering af ledningsnettet. Måleren flyttes således fra huset og til målerbrønden.

Fordelene for vandforsyningen er:
- at eventuelle lækager nemmere/hurtigere opdages
- at vandspild på jordledning i forbindelse med lækager bliver pålagt forbrugeren.
- at det ikke bliver nødvendigt at lave aftale med husejerne om adgang til huset, for at skifte måler.

Forbrugeren får en ulempe ved at skulle aflæse måleren i brønden, men får samtidig mulighed for at opdage en lækage på jordledningen, som skødehaver har ansvaret for.

Målerbrønden leveres og monteres af Vandforsyningen lige inden for skel, efter aftale med skødehaver

Ejerskab, drift og vedligeholdelse overgår efter etablering til skødehaver, således at, hvis målerbrønden beskadiges ved overkørsel, slag eller anden kraftig påvirkning påhviler det skødehaver at afholde omkostninger til udbedring.

Vandforsyningen skal til en hver tid have uhindret adgang til vandmåleren i brønden. Låget til brønden skal derfor være synligt og der skal være uhindret adgang til målerbrønden og vandmåleren.