Generalforsamling

Generalforsamlingen er vandforsyningens højeste myndighed i alle sager. Dvs. at generalforsamlingen i alle sager kan bestemme indenfor lovgivningens rammer - forudsat vedtægternes regler om afstemning, beslutningsduelighed m.v. overholdes.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. holder generalforsamling den første mandag i marts måned.

Næste generalforsamling holdes mandag den 7. marts 2022.

Referater kan ses i dokumentarkivet.