Aflæsning af vandmåler

Årlig aflæsning
Alle vandmålere i MidtSjællands Vandforsyning er elektroniske og kan fjernaflæses.
Aflæsningen som danner grundlag for udarbejdelse af årsopgørelse foretages den 31. december kl. 24.00.

I Osted-Kirkebjerg området læses vandmåleren af via netværk og i Gl. Lejre, Gevninge og Tolstrup læses vandmåleren af ved såkaldt drive-by hvor der køres en tur med aflæsningsudstyr.

Løbende aflæsning
I løbet af året aflæses vandmålerne med henblik på at opgøre vandspildet, således der ved stigende vandspild kan igangsættes lækagesøgning i ledningsnettet.​